(Chinhphu.vn) - Công ty CP Tin học Lạc Việt tham gia gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị điện nhẹ khối Thành ủy thuộc dự án Khu hành chính thành phố Long Xuyên (giai đoạn 2). Thời điểm đóng thầu là 8 giờ ngày 11/7/2017. Hồ sơ mời thầu yêu cầu cam kết tín dụng là 1 tỷ đồng (90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu).

Công ty đã cung cấp bản sao Hợp đồng tín dụng hạn mức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận với hạn mức là 110 tỷ đồng, hiệu lực từ ngày 10/5/2017 đến ngày 9/5/2018, trong hồ sơ dự thầu.

Ngày 24/7/2017 Công ty tự bổ sung làm rõ hồ sơ bằng cam kết tín dụng cụ thể cho dự án với số tiền 1 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận, có hiệu lực 150 ngày, kể từ ngày đóng thầu.

Ngày 2/8/2017, bên mời thầu có công văn đề nghị Công ty làm rõ thêm nội dung cam kết tín dụng trên.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tin học Lạc Việt hỏi, các giấy tờ Hợp đồng tín dụng hạn mức, cam kết tín dụng trên có hợp lệ và đáp ứng yêu cầu hồ sơ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề nêu trong câu hỏi của ông, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia theo quy định tại Điều 76 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: hồ sơ dự thầu , hồ sơ mời thầu