(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Duy Linh (Kiên Giang) hỏi: Chỉ định thầu rút gọn theo hạn mức dưới 1 tỷ đồng đối với gói thầu xây lắp, dưới 500 triệu đồng đối với gói thầu tư vấn có bắt buộc nhà thầu phải có xác nhận đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không? 

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, từ ngày 1/7/2016, đến thời hạn 2 ngày làm việc trước ngày đóng thầu, nếu doanh nghiệp chưa đăng ký trên Hệ thống theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BKHĐT-BTC thì sẽ bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu đối với nội dung tư cách hợp lệ khi tham dự thầu các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, quy định này áp dụng đối với tất cả các gói thầu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ Điều 20 đến Điều 26 của Luật Đấu thầu, không phân biệt hạn mức gói thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu , chỉ định thầu , mạng đấu thầu , đăng ký thông tin