(Chinhphu.vn) - Cơ quan của ông Lê Thanh Tùng (Hà Nội) chuẩn bị đấu thầu 1 dự án theo hình thức hợp đồng trọn gói. Dự toán gói thầu có tính 10% chi phí dự phòng. Ông Tùng hỏi, sau này nhà thầu có được thanh toán khoản dự phòng không? Căn cứ nào chủ đầu tư xác định chi phí dự phòng để thanh toán?

Cũng liên quan đến khoản chi phí dự phòng, ông Nguyễn Lê Cường (Quảng Bình) tham khảo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thấy có quy định, đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu. Ông hỏi, ở đây chi phí dự phòng phân bổ vào giá dự thầu hay đơn giá dự thầu? Nếu phân bổ vào đơn giá dự thầu có sai không?

Ông Cường cũng muốn biết, nếu chi phí dự phòng đã phân bổ vào giá dự thầu thì trường hợp có hoặc không có việc phát sinh, trượt giá,... nhà thầu vẫn được hưởng phần chi phí dự phòng này có đúng không? Chi phí dự phòng có nhất thiết lấy bằng tỷ lệ chi phí dự phòng chung cho cả dự án không, trong giá gói thầu lấy bằng 0% có được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Theo đó, khi tham dự thầu, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại.

Khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng quy định hợp đồng thì nhà thầu được thanh toán với giá trị bằng đúng giá trị ghi trong hợp đồng (bao gồm cả chi phí dự phòng) kể cả trong trường hợp không phát sinh về khối lượng hay trượt giá trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Liên quan đến việc xác định chi phí dự phòng trong giá gói thầu, chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định.

Trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giá dự thầu , chi phí dự phòng , nhà thầu