(Chinhphu.vn) – Ông Huỳnh Văn Kỳ (Đà Nẵng) hỏi: Các dự án cải tạo sửa chữa có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 10 tỷ đồng thì chủ đầu tư có thể tự tổ chức quản lý thực hiện dự án đó nhưng không thanh quyết toán chi phí quản lý dự án có được không?

Ông Kỳ cũng muốn biết, các dự án cải tạo, sửa chữa (không phải dự án xây dựng mới) có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 10 tỷ đồng thì có bắt buộc thuê ban quản lý dự án chuyên ngành để quản lý các dự án không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 thì chủ đầu tư được sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện quản lý dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: quản lý dự án , chủ đầu tư , công trình xây dựng , tổng mức đầu tư