(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Doãn Văn Quang (Hà Nội) thi công gói thầu xây dựng công trình dân dụng quy mô nhỏ, hình thức hợp đồng trọn gói, chi phí xây lán trại được tính bằng một khoản. Chủ đầu tư yêu cầu công ty của ông Quang phải lập bản vẽ và dự toán khi nghiệm thu thanh toán công việc xây dựng lán trại.

Ông Quang hỏi, công ty của ông có phải lập bản vẽ và dự toán cho công việc xây dựng lán trại không? Nếu phải lập thì được quy định tại văn bản nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thuộc hạng mục chi phí chung nằm trong chi phí khác trong cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng.

Chi phí này được xác định bằng tỷ lệ phần trăm trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế. Do đó, việc xác định chi phí này không phải lập bản vẽ và dự toán.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí xây dựng , dự toán , bản vẽ , thi công , công trình dân dụng , hợp đồng trọn gói