(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Văn Tiến (Hải Dương) hỏi, chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung được quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP có gồm chi phí đưa người hoàn thành cách ly từ cơ sở cách ly tập trung về nhà không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Nội dung quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ đã nêu rõ “chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung”, quy định này không bao gồm chi phí đưa đón người hoàn thành cách ly từ cơ sở cách ly tập trung về nhà.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cách ly , Covid-19 , chi phí