(Chinhphu.vn) - Cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các hạng mục xây dựng của công trình điện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.

Đơn vị của ông Chu Vũ Mạnh (Hà Nội) có nhân viên có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp tháng 7/2018.

Ông Mạnh hỏi, nhân viên này có được giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, ký hồ sơ nghiệm thu gói thầu tư vấn giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy không?

Chứng chỉ có nội dung giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) thì có giám sát được hạng mục thi công đường dây và trạm biến áp đến 220KV không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Cá nhân giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Điện lực số 28/2004/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 thì “điều kiện hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện chỉ áp dụng đối với các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng mục công trình xây dựng áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng”.

Do đó, trường hợp cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các hạng mục xây dựng của công trình điện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ , hành nghề , giám sát , thi công , công trình , thiết bị