(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Mỹ Dung (TPHCM) hỏi, bằng tốt nghiệp trung cấp công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam có tương đương với chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hay không?

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Ngày 13/7/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 2274/BTTTT-CNTT về việc cập nhật danh sách ngành đào tạo (cao đẳng, đại học) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Văn bản trên gửi Bộ Nội vụ để xem xét các ngành đào tạo cao đẳng, đại học về công nghệ thông tin đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nhằm miễn thi tin học trong tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức.

Theo quy định hiện hành về miễn thi tin học được Chính phủ quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán, tin trở lên (Mục c Điều 7 và Điều 8).

Việc miễn thi tin học trong thi xét tuyển công chức, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Để có thông tin chi tiết, đề nghị bà liên hệ với Bộ Nội vụ để có những hướng dẫn và thông tin chi tiết, cụ thể về nội dung này.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Công nghệ thông tin , tin học , tuyển dụng , thi công chức , viên chức