(Chinhphu.vn) - Cá nhân được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề cấp chứng chỉ đánh giá có kinh nghiệm tại thời điểm trước khi Nghị định 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực tương đương kinh nghiệm của giám đốc quản lý dự án dựng thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Ông Trần Việt Khoa (TPHCM) đang làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp hạng II tại Sở Xây dựng TPHCM.

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ông Khoa đã nộp các hồ sơ sau:

- Kết quả thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II đạt yêu cầu.

- Bản sao bằng đại học kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp năm 2004.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp (2011-2016).

- Bản sao chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp hạng II (2017-2022).

- Hợp đồng quản lý dự án nhóm B của công trình dân dụng và công nghiệp với vai trò là giám đốc quản lý dự án, thời gian thực hiện trên 5 năm (2011, 2013 đến nay).

- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án năm 2011.

- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc quản lý dự án năm 2016.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng TPHCM phản hồi lý do không cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Khoa là chứng chỉ hành nghề thiết kế và bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án không đủ 5 năm. Sở đã xét dựa trên chứng chỉ hành nghề thiết kế năm 2016 và chứng chỉ giám đốc quản lý dự án năm 2016 của ông.

Ông Khoa hỏi, cách đánh giá trên có đúng quy định hiện hành không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp cá nhân được Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ đánh giá có kinh nghiệm tại thời điểm trước khi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực tương đương với kinh nghiệm của chức danh giám đốc quản lý dự án dựng thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , quản lý dự án , công trình dân dụng , thiết kế