(Chinhphu.vn) – Ông Khánh Trường (Sóc Trăng) hỏi: Cán bộ không chuyên trách cấp xã đang tham gia BHXH có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điều 30 Luật BHXH quy định, đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại Điểm a, b, c, d, đ và h, Khoản 1, Điều 2 của Luật BHXH. Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản nên vợ của cán bộ không chuyên trách, xã, phường, thị trấn sinh con thì cán bộ đó không được hưởng chế độ thai sản.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thai sản , trợ cấp , sinh con