(Chinhphu.vn) - Bố đẻ ông Vũ Quốc Toàn (vuquoctoan@...) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 1.089,6m2 đất từ ngày 4/8/1993 (gồm 300m2 đất ở và 789,6 m2 đất vườn). Nay, bố ông Toàn muốn chuyển mục đích sử dụng số diện tích đất vườn sang đất ở.

Ông Toàn hỏi, bố tôi là thương binh, tỷ lệ mất sức lao động 64% thì gia đình ông có thuộc diện được miễn hoặc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời trường hợp gia đình ông Toàn như sau:

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Ảnh minh họa

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở như sau:

- Đất vườn, ao liền kề với đất ở là diện tích đất nằm trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư và được xác định là đất nông nghiệp, chưa được công nhận là đất ở khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét cấp Giấy chứng nhận.

- Đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư là diện tích đất được xác định là đất nông nghiệp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét cấp Giấy chứng nhận, nằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới.

Điều 37 Luật Đất đai năm 2003 quy định thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân là UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo Điều 30 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, điều kiện để UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở.

- Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải là người chấp hành đúng pháp luật đất đai ở địa phương, được UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận và có văn bản cam kết chấp hành đúng pháp luật đất đai ở địa phương. Nộp đủ nghĩa vụ tài chính về đất và các nghĩa vụ tài chính khác đúng thời hạn theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP quy định thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau :

- Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

- Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Giảm tiền sử dụng đất

Theo khoản 4 Điều 13 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP được hướng dẫn tại điểm 2 Mục III, Phần C Thông tư số 117/2004/BTC về giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với các trường hợp được giao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp.

Theo khoản 1, khoản 5 Điều 11 Nghị định 198/2004/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất chỉ được giảm một lần trong trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Việc giảm tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp bố ông Vũ Quốc Toàn muốn chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở phải có đủ điều kiện và có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Khi thực hiện thủ tục để được chuyển mục đích sử dụng đất, bố ông phải kê khai xin giảm tiền sử dụng đất tại tờ khai nộp tiền sử dụng đất trong hồ sơ về đất đai gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, phường, trị trấn trong trường hợp hồ sơ nộp tại xã, phường, thị trấn. Tờ khai phải kèm theo giấy tờ liên quan đến chế độ được giảm tiền sử dụng đất (bản sao có chứng thực).

Bố ông Toàn là thương binh mất sức lao động 64%, khi chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức đất ở tại địa phương được giảm 90% tiền sử dụng đất phải nộp.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất đối với người có công

- Nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

- Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Từ khóa: chuyển mục đích sử dụng đất , thương binh