(Chinhphu.vn) – Bà nội của ông Nguyễn Hoàng Ân (Tiền Giang) là mẹ liệt sĩ, đang hưởng tiền trợ cấp hàng tháng và là đại diện của hộ gia đình đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 300m2 đất thổ cư.

Nay bà nội ông Ân dự kiến mua một miếng đất khác và chuyển mục đích lên đất thổ cư để xây nhà. Ông Ân hỏi, bà ông có thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chính sách đối với người có công với cách mạng không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, 8, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ thì việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ được xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ và được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

Việc xem xét để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở dựa trên kiến nghị của UBND xã, phường và được UBND thành phố thuộc tỉnh xác minh lại trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Căn cứ Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 trường hợp thân nhân liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng có mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thân nhân liệt sĩ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng cần phải sửa chữa khung, thay mới mái nhà hoặc phải phá dỡ để xây dựng mới nhà ở thì được hỗ trợ về nhà ở.

Do đó, trường hợp của ông Ân, có bà nội là mẹ liệt sĩ đang hưởng tiền trợ cấp hàng tháng và là đại diện của hộ gia đình đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 300m2 đất thổ cư. Nay bà dự kiến mua một miếng đất khác và chuyển mục đích lên đất thổ cư để xây nhà. Nếu chưa được xét (một lần cho một hộ gia đình) và hỗ trợ tiền sử dụng đất tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ và được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh quy định thì được hỗ trợ tiền sử dụng đất.

Việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo Điều 10, 11, 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: tiền sử dụng đất , miễn , giảm , thân nhân , người có công