(Chinhphu.vn) – Dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

Ông Nguyễn Dương Vũ (Đà Nẵng) đề nghị giải đáp trường hợp sau: Dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn tư nhân, chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định 42/2017/NĐ-CP, chức danh giám đốc quản lý dự án không có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp, nhưng có nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để quản lý dự án.

Vậy, dự án này khi triển khai có bắt buộc phải thuê tư vấn quản lý dự án không, hay chủ đầu tư có thể sử dụng nhân sự của mình để quản lý?  

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chủ đầu tư , người quyết định đầu tư