(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Trần Sỹ Trào (Đắk Nông) thường tổ chức các gói mua sắm hàng hóa để phục vụ sản xuất kinh doanh (mua sắm thường xuyên). Trước khi tổ chức mua sắm có lập dự toán và kế hoạch mua sắm (giá dự toán được lập trên cơ sở giá mua trước đó hợp đồng mua gần nhất).

Tuy nhiên, năm 2019 khi đơn vị tổ chức chào giá rộng rãi hoặc rút gọn thì giá chào của các nhà cung cấp thường vượt giá dự toán khoảng 5-7% (do đây là mua sắm thường xuyên để phục vụ sản xuất, nếu chào lại sẽ không đáp ứng kịp thời gian).

Ông Trào hỏi, trong quá trình lập dự toán thì chi phí dự phòng do trượt giá được xác định thế nào? Nhà nước có quy định cụ thể về tỷ lệ phần trăm do yếu tố trượt giá trong dự toán mua sắm hàng hóa thường xuyên không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu: Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Do vậy, đề nghị ông căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu và nội dung mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ để xác định toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí dự phòng , mua sắm thường xuyên , dự toán , đấu thầu