(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Lâm (Hà Nội) hỏi, hồ sơ hưởng chế độ thai sản có bắt buộc phải nộp giấy ra viện bản gốc hay không?

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Luật BHXH

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Luật BHXH năm 2014 hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con gồm có:

“1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 31 của Luật này”.

Đề nghị bà đối chiếu quy định nêu trên để biết và cung cấp hồ sơ theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ của bà hợp pháp mà cơ quan BHXH không giải quyết thì bà yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thai sản , sinh con , BHXH