(Chinhphu.vn) - Tháng 2/2007, ông Hà Văn Thành trúng tuyển vào viên chức, làm giảng viên đại học, hưởng lương thử việc bằng 85% bậc 1, hệ số 2,34, mã ngạch 15.111. Trong thời gian thử việc, ông Thành tốt nghiệp bằng thạc sỹ, nên khi hết thời gian thử việc, ông được bổ nhiệm vào ngạch viên chức, xếp lương bậc 2, hệ số 2,67,  mã ngạch 15.111.

Ảnh minh hoạ

Vừa qua, nhà trường có chủ trương rà soát lại diễn biến lương của viên chức trong nhà trường và điều chỉnh xếp lương của ông trở về hưởng 100% của bậc 1, hệ số 2,34, mã ngạch 15.111, kể từ ngày được xét hết tập sự. Ông Thành muốn được biết, nhà trường giải quyết như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Thành như sau:

Vào thời điểm ông Hà Văn Thành trúng tuyển vào viên chức, ký hợp đồng làm việc lần đầu (tháng 2/2007) và khi kết thúc thời gian thử việc (tháng 2/2008) được bổ nhiệm vào ngạch viên chức, ký tiếp hợp đồng làm việc thì, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định 116/2003/NĐ-CP và Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP.

Theo Điều 15 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP  đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 121/2006/NĐ-CP thì việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc, bao gồm các loại hợp đồng làm việc sau đây:

- Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn bằng thời gian thử việc ứng với mỗi loại viên chức. Nếu đạt yêu cầu trong thời gian thử việc thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc và quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

- Hợp đồng làm việc có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau thời gian thử việc.

- Hợp đồng làm việc không có thời hạn áp dụng đối với các tr­ường hợp đã có hai lần liên tiếp ký hợp đồng làm việc có thời hạn.

Tại Điều 16 Nghị định này quy định: Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc được thực hiện theo các quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các cam kết cụ thể ghi trong hợp đồng làm việc.

Qua thông tin ông Hà Văn Thành cung cấp, nhận thấy: Vào tháng 2/2007, khi trúng tuyển vào viên chức và ký hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng tương đương với thời gian thử việc (nay là tập sự) của ngạch yêu cầu trình độ đại học, ông Thành đã được cơ quan quản lý viên chức xếp lương bằng 85% của bậc 1 ngạch giảng viên (mã ngạch 15.111) hệ số 2,34. Cũng trong thời gian thử việc ông đã hoàn thành chương trình đào tạo cao học và được cấp bằng thạc sỹ.

Tháng 2/2008, ông Thành hoàn thành thời gian thử việc bằng với thời gian thực hiện hợp đồng làm việc lần đầu, do đạt yêu cầu thử việc nên đã được ký tiếp hợp đồng làm việc có thời hạn.

Nhiều trường hợp trong thời hạn và khi kết thúc thời hạn thử việc, tập sự người được tuyển dụng vào viên chức được cấp bằng thạc sỹ, nhưng không được cơ quan tuyển dụng viên chức đồng ý xếp lương bậc 2 khi chính thức bổ nhiệm ngạch và ký hợp đồng làm việc tiếp theo, bởi lẽ chỉ tiêu tuyển dụng, biên chế quỹ tiền lương, cơ cấu viên chức của đơn vị chỉ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng người có trình độ đại học và xếp lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng. Bản thân người được tuyển dụng chỉ đăng ký thi tuyển vào vị trí viên chức có trình độ đại học.

Đối với trường hợp ông Thành, tiếp theo hợp đồng lần đầu, ông Thành được ký hợp đồng làm việc có thời hạn, với mức lương bậc 2 ngạch giảng viên (mã ngạch 15.111), hệ số 2,67, do ông có thể có các điều kiện sau:

- Được cơ quan quản lý viên chức, đơn vị sử dụng viên chức đồng ý

- Bằng thạc sỹ phù hợp với yêu cầu của ngạch tuyển dụng

- Đơn vị sử dụng viên chức có nhu cầu sử dụng người có trình độ thạc sỹ

- Quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp đáp ứng được việc trả lương

- Việc trả lương phù hợp với cơ cấu tiền lương viên chức của đơn vị.

Theo đó, tính thời gian từ tháng 2/2008 đến nay, có thể ông Thành đã có hai lần liên tiếp ký hợp đồng làm việc có thời hạn và đang hưởng lương bậc 3 hệ số 3,00, sắp tới đến hạn nâng lương bậc 4 hệ số 3,33.

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, cơ quan quản lý viên chức, đơn vị sử dụng viên chức và viên chức phải có nghĩa vụ thực hiện các cam kết trong hợp đồng, trong đó có cam kết về tiền lương.

Căn cứ  khoản 2, Điều 59 Luật Viên chức quy định về chuyển tiếp đối với viên chức, thì viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 đến ngày 1/1/2012 tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, có các quyền, nghĩa vụ và được quản lý theo quy định của Luật này.

Theo luật sư, việc nhà trường  điều chỉnh xếp lương của ông Thành trở về hưởng mức 100% của bậc 1 ngạch giảng viên (mã ngạch 15.111) hệ số 2,34 kể từ ngày ông được công nhận hết thời gian thử việc là không thực hiện đúng cam kết về tiền lương đối với ông Thành, đã được hai bên ký kết trong các hợp đồng làm việc từ tháng 2/2008 đến nay, trái với quy định tại Điều 16 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và khoản 2 Điều 59 Luật viên chức.

Căn cứ vào thời gian công tác của ông Thành tại Trường đã bằng thời gian của 2 hợp đồng làm việc có thời hạn 36 tháng, Hiệu trưởng (Giám đốc) nhà trường thực hiện việc ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với ông Thành theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 43 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà ông Thành đang hưởng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: xếp lương , viên chức