(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thơ (Hải Dương) nghỉ thai sản từ 1/7/2015-1/12/2015. Ngày 1/7/2015 bà Thơ được xét nâng lương thường xuyên và ngày 1/7/2016 bà được xét nâng lương trước thời hạn. Vậy, trong thời gian nghỉ thai sản bà có được truy lĩnh tiền chênh lệch do nâng lương không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Nguyễn Thị Thơ như sau:

Vào thời điểm bà Nguyễn Thị Thơ nghỉ thai sản (từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2015), Luật BHXH số 71/2006/QH11 đang có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 94 Luật này về tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung (nay là tiền lương cơ sở).

Tại Khoản 1, Điều 35 Luật BHXH quy định, người lao động được hưởng chế độ khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo bà Thơ trình bày, bà nghỉ sinh con từ ngày 1/7/2015 đến ngày 1/12/2015. Trong thời gian đó bà được nâng bậc lương.

Theo quy định nêu trên, thời gian bà Thơ nghỉ việc được hưởng chế độ sinh con do BHXH chi trả bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Do thời gian nghỉ sinh con bà Thơ không làm việc nên cơ quan, đơn vị không phải trả lương cho bà. Bà Thơ cũng không được truy lĩnh chênh lệch tiền lương và phụ cấp (nếu có) giữa bậc lương mới và bậc lương cũ, vì trong thời gian nghỉ sinh con bà không làm việc ở bậc lương mới.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: nâng lương , thai sản , bảo hiểm xã hội , truy lĩnh