(Chinhphu.vn) – Ông Cao Hoài Đức (Đồng Nai) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý việc thẩm định đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật khi phải điều chỉnh thiết kế, dự toán.

Đơn vị của ông Đức là chủ đầu tư dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong quá trình thi công, đơn vị gặp vướng mắc sau:

Gói thầu cần phải điều chỉnh thiết kế để bảo đảm chất lượng có liên quan đến kết cấu công trình. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD thì: “Người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình khi việc điều chỉnh này dẫn đến phải điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện”.

Căn cứ quy định nêu trên, đơn vị của ông Đức đã trình sở chuyên ngành thẩm định theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD. Tuy nhiên, khi chuyển hồ sơ đến sở chuyên ngành thẩm định thì được thông báo “phần phát sinh phải được sự chấp thuận của người quyết định đầu tư”.

Ông Đức hỏi, trường hợp này đơn vị của ông phải xử lý thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật là dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Trình tự thẩm định dự án điều chỉnh được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 3, Điều 16 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẩm định , dự án , người quyết định đầu tư , báo cáo kinh tế kỹ thuật