(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Đinh Văn Thành có lao động nữ vào làm việc và đóng BHXH từ tháng 8/2014, đến ngày 15/10/2014 thì nghỉ thai sản và sinh con vào ngày 16/10/2014. Trước đó người lao động đã tham gia BHXH của đơn vị cũ từ tháng 1/2013 đến hết tháng 11/2013 thì nghỉ việc. Vậy, trường hợp này có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 28 Luật BHXH số 71/2006/QH11 và khoản 1, Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, được hướng dẫn tại điểm 1, Mục II Thông tư số 03/2007/TT-LĐTBXH, điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con như sau:

Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp ông Đinh Văn Thành hỏi, lao động nữ sinh con vào ngày 16/10/2014, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2014, trong khoảng thời gian này lao động nữ đó chỉ có 4 tháng đóng BHXH (bao gồm: tháng 11/2013, tháng 8/2014, tháng 9/2014 và tháng 10/2014). Do vậy người lao động đó không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH hiện hành.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật

 

Từ khóa: thai sản , lao động , sinh con , bảo hiểm xã hội