(Chinhphu.vn) – Công ty có thể được tham gia giám sát thi công công trình do mình thiết kế nếu đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và được chủ đầu tư lựa chọn theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Tiến (tvtkxdviettien@...) phản ánh, theo Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thì hành vi thực hiện hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình do mình thiết kế đối với những công trình sử dụng vốn nhà nước là không được phép.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Tiến hỏi, theo các quy định trên, Công ty có thể vừa tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công vừa tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được không? Hiện có văn bản nào hướng dẫn về vấn đề này không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP được ban hành sau Nghị định số 121/2013/NĐ-CP do đó, việc thực hiện bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được thực hiện theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Công ty có thể được tham gia giám sát thi công công trình do mình thiết kế nếu đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và được chủ đầu tư lựa chọn theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giám sát , thi công , thiết kế bản vẽ