(Chinhphu.vn) - Ông Trần Trọng Nhân (Kiên Giang, email:nhanbql@...) có Bằng kỹ sư xây dựng, công tác và đóng BHXH tại Ban quản lý các dự án công trình xây dựng huyện Hòn Đất từ năm 2006 đến nay. Năm 2014, ông trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức do đơn vị tổ chức, được xếp lương bậc bậc 1/9 hệ số 2,34.

Ông Nhân hỏi, trước khi trúng tuyển viên chức, ông đang hưởng lương bậc 2/9 hệ số 2,67 thì khi vào viên chức, không thay đổi nhiệm vụ thì cách xếp lương như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Trần Trọng Nhân như sau:

Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy định, người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

- Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định nêu trên thì phải thực hiện chế độ tập sự.

Thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Nếu sự việc đúng như ông Trần Trọng Nhân phản ánh, ông Nhân có Bằng kỹ sư xây dựng, từ năm 2006 làm việc tại Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng huyện theo chế độ hợp đồng, có đóng BHXH, thời điểm năm 2014 ông Nhân đang hưởng lương bậc 2/9 hệ số 2,67.

Năm 2014, ông Nhân trúng tuyển viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đúng với chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm như đã làm việc theo chế độ hợp đồng, nhưng chỉ được xếp lương bậc 1/9 hệ số 2,34, thấp hơn hệ số lương cũ đã hưởng.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV, thì trường hợp ông Nhân không phải áp dụng chế độ tập sự; ông Nhân đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ đúng với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, vì vậy thời gian đó được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm viên chức và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Ông Nhân được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức có cùng nhóm lương mà ông đã được xếp khi làm việc theo chế độ hợp đồng (loại A1, Bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP). Vì vậy, đơn vị cần áp dụng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ để xếp lương giống như trường hợp xếp lương khi chuyển ngạch trong cùng loại, xếp ngang bậc lương đang hưởng (xếp vào bậc 2/9, hệ số 2,67). Thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính từ khi hưởng lương bậc 2/9, hệ số 2,67  khi còn làm việc theo chế độ hợp đồng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

 

Từ khóa: viên chức , xếp lương , bảo hiểm xã hội