Trang chủ » Chuyên đề » Xây dựng nông thôn mới

Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

14:59, 07/04/2021

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận huyên Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Công nhận 2 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

15:30, 02/04/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Thanh Oai và huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đạt chuẩn nông thôn mới

17:14, 01/04/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới.

Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

16:16, 01/04/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định công nhận thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Trà Vinh có 2 địa phương cán đích xây dựng nông thôn mới

14:54, 01/04/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng...

Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới

17:20, 29/03/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Quảng Ngãi có thêm huyện đạt chuẩn nông thôn mới

13:12, 25/03/2021

Tư Nghĩa là huyện thứ 2 của tỉnh Quảng Ngãi, sau huyện Nghĩa Hành, đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Huyện Thường Tín (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

17:45, 24/03/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

14:29, 24/03/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

16:55, 15/03/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới.