• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Tích cực chuẩn bị nhân sự các cấp; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền

(Chinhphu.vn) – Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

02/07/2019 16:10

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chiều 1/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Trong 6 tháng vừa qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 05-KL/BTCTW tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, tích cực triển khai, thực hiện, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có nhiều kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo bước đầu tích cực, tạo tiền đề tốt để thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn.

Trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIII

Nổi bật là, Chủ động công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Ngành đã tập trung cao độ trí tuệ, công sức tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng với nội dung căn bản, đổi mới, công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể để giúp các địa phương, đơn vị triển khai, thực hiện thuận lợi, tổng thể, đồng bộ, liên thông.

Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với những kết quả tích cực, dần đi vào thực chất hơn.

Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chịu tác động của việc bố trí, sắp xếp.

Đã thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; theo đó, đã trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên thuộc quản lý của cấp ủy các cấp.

Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và trong toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Công tác thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng được triển khai với nhiều hình thức, nội dung, phong phú, đa dạng, thiết thực với tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, gắn với việc triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

Các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ khóa XII, đặc biệt là 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng, về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy và về xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là do toàn ngành đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:  

Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp

Thứ nhất, tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu cấp ủy quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kịp thời ban hành Hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Tập trung hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. 

Thứ hai, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy.

Tham mưu cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ. 

Thúc đẩy sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII): Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Về thực hiện trách nhiệm nêu gương: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Thứ tư, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác. Nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định các đề án về tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên. Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ các cấp.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. 

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực

Thứ năm, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đẩy mạnh phân cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đi đôi với xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện và xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân được phân cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới; giám sát của cấp dưới đối với cấp trên; giám sát cùng cấp và đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát. 

Thứ 6, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ“trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 

Thứ bẩy, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm của nước ngoài. Xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên khoa học. Khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Thứ tám, tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng. Phối hợp triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”. 

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng

Thứ chín, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 và 8 (khóa XII).

Cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, các lực lượng trong hệ thống chính trị trong đấu tranh trên không gian mạng, mạng xã hội trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí. Tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng  lần thứ IV - năm 2019.

Thứ mười, chuẩn bị tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành tổ chức xây dựng Đảng (dự kiến vào quý IV/2019) để tuyên dương và nhân rộng các điển hình, tấm gương người tốt việt tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, từ đó tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.