Trang chủ » Chính sách mới

18:10, 14/10/2021

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm...

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.

Tạo điều kiện thuận tiện cho người dân thực hiện thủ tục khiếu nại, phản ánh

16:25, 15/10/2021

Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI

15:02, 14/10/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP...

Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

16:38, 13/10/2021

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ...

Quy định tuyển thẳng, xét tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào dự bị ĐH

16:30, 13/10/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ...

Đề nghị sửa đổi Luật Viễn thông, giải quyết các vướng mắc, bất cập

16:29, 13/10/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viễn thông nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, các bất cập, hạn chế...

Sửa quy định mua, bán nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

13:24, 13/10/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín...

Đề xuất mới về hoạt động trạm thu phí đường bộ

19:26, 12/10/2021

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ, thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020.

Hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

19:20, 12/10/2021

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, thay thế Nghị định 102/2017/NĐ-CP nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật về bảo đảm thực hiện...

Hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm

10:33, 12/10/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định việc chào bán, niêm yết, giao dịch, thanh toán, thực hiện chứng quyền có bảo đảm và hoạt động...

Quản lý chặt chẽ phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

17:21, 11/10/2021

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang dự thảo Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp; mẫu,...