(Chinhphu.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, đã không yêu cầu về số lượng người đối với ban quản lý một dự án.

Theo phản ánh của ông Trần Thanh Tùng (Bắc Ninh), tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định, ban quản lý dự án của một dự án phải có ít nhất 10 người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao, những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.

Ông Tùng hỏi, 10 người trong ban quản lý dự án gồm những ai, có chuyên môn gì? Những người trong ban quản lý dự án bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hay những thành viên ban quản lý dự án chỉ cần có chứng chỉ phù hợp với lĩnh vực đảm nhận?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 3, Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với công việc đảm nhận.

Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, đã không yêu cầu về số lượng người theo như nội dung hỏi của ông Tùng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Ban quản lý dự án , công trình , đầu tư xây dựng , chứng chỉ hành nghề