(Chinhphu.vn) - Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Gia đình ông Trần Văn Nhàn mua miếng đất tại một xã thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM. Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi thửa 819, tờ bản đồ số 1, theo bản vẽ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Chánh thiết lập ngày 10/10/2005 có ký hiệu 137/ĐĐBĐ. Trên miếng đất có ngôi nhà không số. Do nhu cầu cần nhà ở nên gia đình ông đến địa phương xin phép sửa chữa thì được báo đất trồng cây lâu năm không được xây nhà.

Ông Nhàn hỏi, gia đình ông có được xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nông thôn hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Về nguyên tắc, việc sử dụng đất phải đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 Luật Đất đai; căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai.

Do vậy, trường hợp gia đình ông Nhàn xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn thì phải làm đơn, đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với chính quyền địa phương nơi có đất để được xem xét, hướng dẫn theo quy định.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chuyển mục đích sử dụng đất , đất nông nghiệp , đất ở