(Chinhphu.vn) – Trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện một phần công việc quản lý dự án thì cần thỏa thuận với ban quản lý dự án thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án để làm cơ sở xác định phạm vi công việc thực hiện.

Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên được UBND tỉnh giao vốn trên 15 tỷ đồng để thực hiện một dự án thủy lợi, tuy nhiên, Chi cục không đủ năng lực để trực tiếp quản lý dự án (QLDA) nên sẽ phải ủy thác QLDA cho một ban QLDA chuyên ngành.

Đại diện Chi cục Thủy lợi, ông Hà Văn Tiền hỏi, trước khi ký hợp đồng ủy thác dự án thì chủ đầu tư (Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên) có được thực hiện trước một số công việc của dự án từ khi được giao vốn đến khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình không? Các phần công việc tiếp theo của dự án sẽ ủy thác cho ban QLDA chuyên ngành.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng, việc QLDA do ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thực hiện.

Trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện một phần công việc QLDA thì cần thỏa thuận với ban QLDA thông qua hợp đồng ủy thác QLDA để làm cơ sở xác định phạm vi công việc thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chủ đầu tư , công trình , tổng mức đầu tư