(Chinhphu.vn) - Bà Lê Kim Chung (Khánh Hòa) hỏi, trong 1 công trình, người đã đứng tên trong hồ sơ thiết kế (không đứng tên chủ trì, chỉ bản vẽ chi tiết) hiện vẫn còn làm cho công ty thiết kế thì có đồng thời được tham gia đứng tên chỉ huy trưởng bên nhà thầu thi công không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường được quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nội dung quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu và các hành vi bị cấm trong đấu thầu tại Luật Đấu thầu và pháp luật về xây dựng không có quy định cấm cá nhân đã đứng tên trong hồ sơ thiết kế đồng thời đứng tên chỉ huy trưởng bên nhà thầu thi công.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ huy trưởng , thiết kế , thi công , nhà thầu