(Chinhphu.vn) – Theo quy định, bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Phương (Hà Nội), đơn vị bà khi mua hồ sơ dự thầu có ghi chi tiết tên nhà thầu là "Chi nhánh Viện A- Trung tâm B". Nhưng khi nộp hồ sơ dự thầu, trên phong bì ghi tên nhà thầu là "Trung tâm B" (thiếu phần Chi nhánh Viện A).

Theo bên mời thầu giải thích tên nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu không giống với tên nhà thầu mua hồ sơ dự thầu, nên hồ sơ dự thầu của đơn vị bà không được mở. Bà Phương hỏi, bên mời thầu kết luận như vậy đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Điểm d, Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu.

Trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

Theo đó, việc bên mời thầu không tiếp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu với lý do tên trên túi đựng hồ sơ dự thầu không giống với tên mua hồ sơ dự thầu là không phù hợp với quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

 

Từ khóa: dự thầu , bên mời thầu , nhà thầu