(Chinhphu.vn) - Hộ khẩu nhà bà Nghiêm Thị Đông (Lạng Sơn) gồm có bà và bố mẹ của bà. Mẹ của bà Đông là người dân tộc, khi chuyển đổi mục đích từ đất vườn sang đất xây nhà, gia đình đã được miễn giảm 50% tiền sử dụng đất. Mẹ của bà cho bà một mảnh đất trước khi bà kết hôn.

Bà Đông hỏi, bà đã kết hôn và chuyển hộ khẩu, hiện muốn chuyển mục đích sử dụng mảnh đất được cho và bà là người dân tộc thì có được miễn giảm 50% tiền sử dụng đất nữa không? Hộ khẩu nhà chồng bà chưa ai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất lần nào.

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định, giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

Theo Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.

Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất.

Về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất, Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Từ những quy định nêu trên, trường hợp bà Nghiêm Thị Đông có hộ khẩu thường trú chung với nhà chồng tại địa phương nơi có đất được chuyển mục đích sử dụng đất và trong hộ khẩu nhà chồng chưa có ai được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được chuyển mục đích sử dụng đất thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tiền sử dụng đất , đồng bào dân tộc thiểu số , chuyển mục đích sử dụng đất , Giấy chứng nhận , đất ở