Trang chủ » Chuyên đề » Triển khai Hiến pháp 2013

Cảm hứng mới, động lực mới đến từ 2014

20:30, 25/12/2014

Nếu ví “thương trường là chiến trường, doanh nhân là chiến sĩ” thì để giúp doanh nhân chiến thắng Nhà nước cần kiến tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi nhất.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp

17:35, 25/07/2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm thi hành Hiến pháp; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định,...

Để thực thi quy định của Hiến pháp 2013 về BHXH

07:46, 09/05/2014

Hiến pháp 2013 với quy định tại Điều 34 đã mở rộng quyền đảm bảo BHXH - quyền được tham gia và quyền được thụ hưởng BHXH tới mọi công dân, tạo ra khả năng che chắn tới...

Bộ TTTT triển khai thi hành Hiến pháp

12:54, 08/05/2014

Hội nghị được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thi hành Hiến pháp

15:55, 07/05/2014

Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng phải bám sát nội dung của Hiến pháp, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp vào các điều luật cụ thể,...

Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về nhà ở

18:24, 18/04/2014

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đã cụ thể hóa tương đối đầy đủ các quy định của Hiến pháp 2013 liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nhà...

Xác định tư tưởng chỉ đạo xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

11:04, 10/04/2014

Luật Tổ chức Chính phủ là một đạo luật hiến pháp, có chức năng chủ yếu là cụ thể hóa và phát triển hợp logic nội dung và tinh thần các quy định của Hiến pháp có liên...

Hiến pháp 2013 và yêu cầu với quản lý tài chính công

14:12, 01/04/2014

Khi “phát triển giáo dục” và “phát triển khoa học và công nghệ” vẫn được xếp vào “quốc sách hàng đầu”, thì các ưu tiên phân bổ nguồn lực từ tài chính công luôn phải được quan tâm.

Doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiến pháp 2013

13:35, 30/03/2014

Những quy định về quyền kinh tế và doanh nhân trong Hiến pháp năm 2013 là “cú hích” có sức nặng pháp lý cơ bản, quan trọng và xuyên suốt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội...

Xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương - cơ hội và thách thức

08:37, 30/03/2014

Theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương là đổi mới căn bản mô hình tổ chức chính quyền địa phương; đẩy...