• An Giang
 • Bình Dương
 • Bình Phước
 • Bình Thuận
 • Bình Định
 • Bạc Liêu
 • Bắc Giang
 • Bắc Kạn
 • Bắc Ninh
 • Bến Tre
 • Cao Bằng
 • Cà Mau
 • Cần Thơ
 • Điện Biên
 • Đà Nẵng
 • Đà Lạt
 • Đắk Lắk
 • Đắk Nông
 • Đồng Nai
 • Đồng Tháp
 • Gia Lai
 • Hà Nội
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Giang
 • Hà Nam
 • Hà Tây
 • Hà Tĩnh
 • Hòa Bình
 • Hưng Yên
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Hậu Giang
 • Khánh Hòa
 • Kiên Giang
 • Kon Tum
 • Lai Châu
 • Long An
 • Lào Cai
 • Lâm Đồng
 • Lạng Sơn
 • Nam Định
 • Nghệ An
 • Ninh Bình
 • Ninh Thuận
 • Phú Thọ
 • Phú Yên
 • Quảng Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ngãi
 • Quảng Ninh
 • Quảng Trị
 • Sóc Trăng
 • Sơn La
 • Thanh Hóa
 • Thái Bình
 • Thái Nguyên
 • Thừa Thiên Huế
 • Tiền Giang
 • Trà Vinh
 • Tuyên Quang
 • Tây Ninh
 • Vĩnh Long
 • Vĩnh Phúc
 • Vũng Tàu
 • Yên Bái

Đơn vị nào được quy định mức khoán chi công tác phí?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Trọng Tuấn (Lào Cai) hỏi, điều kiện nào để cơ quan, đơn vị được quyền quy định mức khoán chi công tác phí? Có phải chỉ cơ quan được giao tự chủ tài chính mới được quy định mức khoán chi công tác phí hay bao gồm cả cơ quan không được giao tự chủ tài chính?

18/06/2019 08:02

Theo phản ánh của ông Tuấn, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi phát sinh việc thuê phòng nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo một trong hai hình thức: Thanh toán theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo hóa đơn thực tế".

Tại Khoản 5, Điều 11 Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định: "Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật (áp dụng khi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế)". Và việc thanh toán chế độ khoán chi tiền ngủ khi đi công tác phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn được biết, hiện nay việc chi ngân sách được giao theo hình thức: Tự chủ và không tự chủ. Với đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính thì việc quy định các mức khoán chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ là đương nhiên, nhưng với những cơ quan đơn vị không được giao tự chủ thì ông không nắm rõ.

Ông Tuấn đề nghị giải đáp, vậy, điều kiện nào để cơ quan, đơn vị được quyền quy định mức khoán chi công tác phí (bao gồm cả khoán tiền đi lại, lưu trú, tiền ngủ, khoán công tác phí theo tháng)? Có phải chỉ cơ quan được giao tự chủ tài chính mới được quy định mức khoán chi công tác phí hay bao gồm cả cơ quan không được giao tự chủ tài chính?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về nguồn kinh phí để chi công tác phí, hội nghị phí gồm:

- Ngân sách Nhà nước;

- Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Về thẩm quyền quy định cụ thể mức chi công tác phí:

Tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 7, Điều 14 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện như sau:

“2. Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương lập dự toán chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương quy định các mức chi cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

3. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp.

4. Cơ quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính căn cứ mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định để quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị theo quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

... 7. Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này quyết định mức chi công tác phí, chi hội nghị trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao".

Theo quy định trên, trường hợp đơn vị của ông Tuấn không phải là các cơ quan, đơn vị nêu tại Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 40/2017/TT-BTC (không phải là cơ quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, không phải đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính) thì thực hiện theo quy định về chế độ công tác phí của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC không phụ thuộc vào đơn vị có phải là cơ quan, đơn vị được giao tự chủ tài chính hay không.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC để thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn