(Chinhphu.vn) - Công ty CP Cơ điện Phú An chuyên tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng đường dây và trạm biến áp và tư vấn giám sát thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp. Công ty đã đăng ký và đã được Sở Công Thương cấp giấy phép công nhận đủ năng lực tham gia hoạt động những lĩnh vực kể trên.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, Công ty đã đủ điều kiện để tham gia trong lĩnh vực kinh doanh của mình theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư chưa? Có cần phải xin cấp chứng chỉ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng nữa không? Nếu không tham gia kinh doanh dịch vụ khác Công ty có cần phải xin cấp chứng nhận về năng lực hoạt động xây dựng nữa không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Điện lựcLuật Điện lực sửa đổi thì “điều kiện hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện chỉ áp dụng đối với các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng mục công trình xây dựng áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng”.

Do đó, trường hợp Công ty thực hiện các hoạt động khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng đối với các hạng mục xây dựng của công trình điện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , thiết kế , khảo sát , công trình điện , thi công , tư vấn