Trang chủ » Góp ý - Hiến kế

18:26, 24/06/2016

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách...

Bước vào nhiệm kỳ 2016-2021, những khuyết tật cố hữu của một nền hành chính vẫn mang nặng tính quan liêu, bảo thủ, phiền hà, chia cắt bộc lộ rõ. Dư luận xã hội đồng loạt lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu phải có sự cải cách thật sự. Trong bối cảnh đất nước tham gia hội nhập sâu kinh tế thế giới, hệ thống thể chế, hệ thống thủ tục hành chính rườm rà, khác biệt cùng phương thức quản lý, tổ chức bộ máy, phong cách, lề lối làm việc xưa cũ bắt buộc phải được...

Cổ phần hóa DNNN: Bài học những năm 90 của nước Nga

13:12, 29/05/2018

Nghiên cứu những bài học từ thất bại của các nước đi trước sẽ góp phần cho sự thành công của tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), trọng tâm là cổ phần hóa nhằm...

Cần chú ý một số vấn đề về pháp lý khi tham gia TPP

12:35, 18/06/2016

Hiện nay, vẫn còn một khoảng cách pháp lý về lao động trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và luật pháp Việt Nam. Vì vậy, có một số điều luật cần sửa đổi, bổ...

Nhiều khuyến nghị nhằm quản lý nợ công hiệu quả

14:47, 09/06/2016

Lập cơ quan giám sát độc lập, tổ chức xếp hạng và định mức tín nhiệm, tham khảo tư vấn chuyên nghiệp, có đầu mối thống nhất quản lý ODA, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc chỉ vay...

Doanh nghiệp đề xuất, góp ý sửa đổi Luật Du lịch

10:11, 31/05/2016

Sau 10 năm thực hiện, Luật Du lịch 2005 đã bộc lộ khi có những quy định không còn phù hợp với thực tiễn và quá trình hội nhập quốc tế cần phải được nghiên cứu, sửa đổi,...

Suy nghĩ về một Chính phủ liêm chính

08:41, 26/05/2016

Đất nước đang đứng trước những thách thức to lớn khi hội nhập, đòi hỏi những động thái quyết liệt từ Chính phủ nhằm loại bỏ những thói quen, cách hành xử cũ dễ làm phát sinh tiêu...

Chính phủ liêm chính - một khái niệm mới mẻ

19:35, 25/05/2016

Chính phủ liêm chính có đặc trưng nổi bật, cơ bản nhất là sự liêm chính từ cơ chế điều hành của tổ chức đến phẩm chất của từng thành viên, thể hiện ở tính liêm khiết, trong...

Xây dựng Chính phủ liêm chính: Nhận diện rào cản và thách thức

08:58, 25/05/2016

Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức không xứng tầm với nhiệm vụ chắc chắn là một rào cản, một thách thức lớn mà nhiệm vụ xây dựng một Chính phủ liêm chính hiện nay nhất...

Đầu tư cho giới trẻ là đầu tư cho trường tồn của dân tộc

19:51, 24/05/2016

Đầu tư cho con người, đặc biệt là giới trẻ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững và ổn định xã hội, là điều kiện tiên quyết để cho dân tộc...

Tăng năng suất lao động: DN chưa chọn cách ít tiền!

10:10, 24/05/2016

Để tăng năng suất lao động nhiều DN thường nghĩ ngay đến một khoản tiền lớn để mua máy móc, công nghệ hiện đại trong khi thường bỏ qua một cách làm “ít tiền” nhưng hiệu quả đó...

Thực hiện bằng được cam kết của Chính phủ

15:35, 17/05/2016

Hôm qua, ngày 16/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.