Trang chủ » Góp ý - Hiến kế

18:26, 24/06/2016

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách...

Bước vào nhiệm kỳ 2016-2021, những khuyết tật cố hữu của một nền hành chính vẫn mang nặng tính quan liêu, bảo thủ, phiền hà, chia cắt bộc lộ rõ. Dư luận xã hội đồng loạt lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu phải có sự cải cách thật sự. Trong bối cảnh đất nước tham gia hội nhập sâu kinh tế thế giới, hệ thống thể chế, hệ thống thủ tục hành chính rườm rà, khác biệt cùng phương thức quản lý, tổ chức bộ máy, phong cách, lề lối làm việc xưa cũ bắt buộc phải được...

Bước tiến lớn về tư duy văn hóa

14:59, 26/01/2016

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, quan điểm về phát triển văn hóa nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ...

GS. Nguyễn Minh Thuyết: Quyết sách hay phải được cụ thể hóa

10:05, 26/01/2016

Nói về vị trí quốc sách hàng đầu của phát triển giáo dục, đào tạo (GDĐT) được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, GS. Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban...

Hiệp định TPP với công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam

08:16, 26/01/2016

Báo điện tử Chính phủ giới thiệu bài viết “Tác động thực thi cam kết sâu trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến phát triển công nghiệp hỗ trợ: Từ tiềm năng đến quyết...

Người đứng đầu phải quyết liệt đổi mới để phát triển

08:26, 23/01/2016

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cho rằng trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước, người lãnh đạo phải có tư duy đổi mới quyết liệt, vì lợi ích chung.

Đất nước cần một động lực mới mạnh mẽ hơn nữa

08:19, 21/01/2016

Sau 30 năm đổi mới, đất nước cần một động lực mới mạnh mẽ hơn để phát triển. Đất nước không thể phát triển mạnh mẽ nếu như chúng ta vẫn quản trị, điều hành giống như mấy...

Kỳ vọng của người đảng viên lão thành

06:40, 21/01/2016

“Không chỉ 4,5 triệu đảng viên mà cả hơn 90 triệu người dân Việt Nam không ai không kỳ vọng Đảng tiếp tục đổi mới ở cấp độ cao hơn, mạnh mẽ hơn để cho đời sống của...

Nhận thức sâu sắc về phát triển xã hội bền vững

10:47, 20/01/2016

Điểm nhấn và cũng là điểm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng là nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản lý...

Đại hội của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng

10:25, 20/01/2016

Đại hội lần thứ XII của Đảng là đại hội của thời kỳ đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Người dân cần biết tự phòng vệ và sàng lọc thông tin

19:35, 12/01/2016

Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp chia sẻ về cách thức xử lý thông tin sai trái để nhân dân biết tự phòng vệ và sàng lọc thông tin mạng hiện nay.

Việt Nam nên làm gì trước việc Fed tăng lãi suất?

18:46, 17/12/2015

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất 0,25%, điều này sẽ tác động lên tình hình tài chính tiền tệ thế giới và Việt Nam. Việt Nam nên ứng phó thế nào với biến...